93 885 33 66 info@capdevilaadvocats.net

DRET IMMOBILIARI

Capdevila Advocats DRET IMMOBILIARI
carles_capdevila_vic_adbocats_immobiliari.jpg

DRET IMMOBILIARI

Posted By capdevila

Dret immobiliari i registral
  • Arrendaments
  • Contractes de compravenda de béns immobles i altres béns
  • Permutes i declaracions d’obra nova
  • Cancel·lació de càrregues registrals
  • Expedients de domini i represa del tracte successiu interromput
  • Procediments derivats de la Llei Arrendaments Urbans i la Llei de Propietat Horitzontal (desnonaments per extinció del contracte i manca de pagament, conflictes de veïnatge, contaminació acústica, etc.)
  • Reclamacions per defectes en la construcció i vicis ocults

Si necessita un advocat especialista en dret civil o penal, contacti amb nosaltres

contacta'ns

Creat per Versus Comunicació 2016 © Capdevila Advocats Vic / Avis Legal