93 885 33 66 info@capdevilaadvocats.net

HIPOTECARIS

Capdevila Advocats HIPOTECARIS
carles_capdevila_vic_adbocats_hipotecari.jpg

HIPOTECARIS

Posted By capdevila

Procediments Hipotecaris
  • Execucions hipotecàries sobre l’habitatge familiar habitual
  • Execucions hipotecàries sobre altres bens diferents de l’habitatge familiar
  • Revisió de les escriptures de préstecs hipotecaris
  • Control sobre l’existència de possibles clàusules abusives, control de legalitat sobre la clàusula de venciment anticipat, possible existència de clàusules sol, possible concurrència d’interessos remuneratoris abusius, possible concurrència d’interessos de demora abusius
  • Revisió de swaps i contractes de permutes financeres
  • Solucions alternatives a l’execució hipotecària: refinançaments del préstec hipotecari i quitances, dacions en pagament
  • Assessorament en subhastes sobre béns hipotecats; subhasta amb i sense postors
  • Control del valor d’adjudicació
  • Llançament de les persones residents a l’habitatge, acolliment a les mesures establertes per part de les persones amb necessitat
 

Si necessita un advocat especialista en dret civil o penal, contacti amb nosaltres

contacta'ns

Creat per Versus Comunicació 2016 © Capdevila Advocats Vic / Avis Legal